Deze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in de content, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto’s, video's, muziek, kortom de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de vernoemde fotografen, studios en productiehuizen en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden.